PITy 2017 program

epity1

W 2017 roku złożymy więcej pitów przez Internet

niż w latach ubiegłych, dzięki systemowi e-deklaracje 2017

 

E-deklaracje, to system, za pośrednictwem którego każdy podatnik, płatnik lub inkasent może dokonać rocznego rozliczenia podatkowego. Wystarczy, że wypełni formularz znajdujący się na stronie www. Jest to bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzie, dzięki której można wysłać zeznanie PIT przez Internet. Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO sprawia, iż rozliczenie podatkowe 2017 jest bardzo bezpieczne, dając gwarancję szybkiego i prawidłowego przesłania informacji do administracji skarbowej.

 

Ministerstwo Finansów wyszło w tym roku naprzeciw oczekiwaniom polskich podatników, oddając w ich ręce szeroki wachlarz nowych formularzy, przy pomocy których mogą dokonać rozliczeń w systemie e-deklaracje 2017. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów znalazły się wśród nich 4 dodatkowe formularze: PIT-16, PIT-16a, PIT-19a oraz PIT-28.

 

Po pierwszy z nich – PIT-16 – sięgają podatnicy korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej. Drugi – PIT-16a – wypełniają osoby, które chcą wykazać wysokość składek na ubezpieczenia zdrowotne, które zostały już poniesione i odliczone od karty podatkowej w kolejnych miesiącach roku podatkowego. Trzeci – PIT-19a – skierowany jest do osób wykazujących wysokość składek na ubezpieczenia zdrowotne zapłacone i odliczone od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w kolejnych kwartałach roku podatkowego. Czwarty – PIT-28 – jest deklaracja o ilości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych przez podatnika odliczeń oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

W ubiegłym roku, bez obowiązku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podatnicy mogli złożyć pięć formularzy PIT przez Internet: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Formularz PIT-36 zobowiązane są złożyć osoby, które bez względu na liczbę źródeł przychodów prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Również osoby, które uzyskały przychody z najmu, dzierżawy lub poddzierżawy.

 

Formularz PIT-36L składają osoby, które opodatkowują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub przychody z działów specjalnych produkcji rolnej objętych 19% podatkiem liniowym.

 

Formularz PIT-37 wykorzystują osoby, które osiągnęły przychody z umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, renty lub emerytury, osoby, które otrzymały stypendia, osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich i innych praw majątkowych oraz osoby otrzymujące należności z tytułu umowy aktywizacyjnej.

 

Formularz PIT-38 wypełniają podatnicy, których dochody pochodzą z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz pochodnych instrumentów finansowych. Przy użyciu druku PIT-38 opodatkowaniu podlegają osoby, które za wkład niepieniężny (inny niż przedsiębiorstwo bądź jego część) objęły wkłady w spółdzielni lub udziały w spółkach mających osobowość prawną.

 

Formularz PIT-39 adresowany jest do podatników, którzy po 31 grudnia 2008 roku uzyskali przychody ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.

 

Lista deklaracji jakie podatnicy będą mogli złożyć w 2017 roku uległa więc wydłużeniu. Nowe możliwości są konsekwencją rosnącego zainteresowania elektroniczną formą rozliczeń podatkowych. Według danych gromadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2008 roku z systemu e-deklaracje skorzystało 103 tysiące polskich podatników, rok później administracja skarbowa przyjęła ponad 760 tysięcy interaktywnych zeznań, a w 2017 roku liczba edeklaracji wynosiła już niemal 3 miliony.

 

Przełomowym momentem okazał się 2009 rok kiedy to umożliwiono podatnikom składanie internetowych zeznań bez konieczności używania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Przywilej początkowo dotyczył jedynie formularza PIT-37, jednak od 2017 roku obejmuje on także druki PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39, a od 2017 roku PIT-16, PIT-16a, PIT-19a oraz PIT-28.