PITy 2016 program

epity1

Pity przez Internet, czyli e-deklaracje 2016

 

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie internetowym rozliczaniem podatku dochodowego, Ministerstwo Finansów postanowiło pójść podatnikom na rękę i oddało do dyspozycji opcję, aby e-deklaracje były dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla osób używających kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W związku z tym wiele osób bardzo chętnie zapewne złoży e-deklaracje 2016, podobnie jak w poprzednich latach.

 

Aby wypełnić e-deklaracje PIT nie trzeba wkładać w to dużego wysiłku. E-deklaracje przygotowane są w postaci plików do pobrania w witrynie internetowej. Plik taki po pobraniu należy otworzyć, aby edeklaracje mogły się wyświetlić. Deklaracja PIT przez internet wyglądem nie różni się niczym od klasycznej, papierowej wersji. Poza tym niezbyt lubianym przez część osób wyglądem, wypełnianieich jest znacznie prostsze, ponieważ edeklaracje są w dużym stopniu zautomatyzowane.

 

Deklaracje elektroniczne, nazywane inaczej e-deklaracjami, wypełnia się identycznie, jak pit w wersji papierowej. Niezbędne będą dokumenty dostarczone przez pracodawców oraz, jeśli z takowych zamierzamy skorzystać, wszystkie poświadczenia uprawniające do otrzymania ulg podatkowych.

 

Każda e-deklaracja (a jest ich kilka rodzajów, dostosowanych do wymogów różnych wersji dokumentów PIT) zęść pól uzupełni automatycznie, na podstawie skryptu, który umożliwia przeliczanie wartości i wypełnienie pól danymi uzyskanymi z takich przeliczeń. Oczywiście wygodnie jest sprawdzić e deklaracje 2016 na kalkulatorze, jednak program przelicza wartości bezbłędnie, zatem da nam to jedynie świadomość tego, że deklaracja pit przez internet została przygotowana poprawnie.

 

Następnie dokument należy wysłać, korzystając w tym celu z wygenerowanego przycisku „wyślij edeklaracje”. W trakcie wysyłania e-deklaracje 2016 zostaną opatrzone unikalnym numerem referencyjnym, który umożliwi ich jednoznaczną identyfikację, a który jednocześnie w pewnym stopniu zastępuje, na potrzeby procedur kwalifikowany, podpis elektroniczny.

 

W momencie, kiedy e deklaracja zostanie zarejestrowana na serwerze podawczym, wygeneruje on UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Zawiera ono wszystkie dane, jakie są niezbędne do tego, aby e-deklaracje pit zidentyfikować w zakresie numeru dokumentu, nadawcy, dokładnej daty i godziny złożenia. Dokument ten można zapisać lub wydrukować, albo wykorzystać obie opcje, co jest najbezpieczniejsze, ponieważ deklaracja PIT przez internet musi także mieć potwierdzony odbiór- tak samo jak te składane w wersji papierowej.

 

Wypełniając edeklaracje musimy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, nie mamy co liczyć na przyjazny interfejs znany z wielu programów do rozliczania zeznań podatkowych. Tym razem przyjdzie nam się zmierzyć z formularzem wyglądającym dokładnie tak jak jego papierowy odpowiednik. Jednocześnie jednak e-deklaracje 2016 są częściowo zautomatyzowane, co oznacza, że niektóre wartości pól formularza w deklaracji zostaną wypełnione automatycznie na podstawie obliczeń dokonywanych przez komputer według wskazówek skryptu wbudowanego w e-deklaracje PIT Pozostałe pola należy wypełnić ręcznie, a warto wiedzieć, że e deklaracja dopuszcza wszystkie opcje dostępne na formularzu drukowanym, a więc między innymi rozliczenie wspólne z małżonkiem, odliczenie 1 % podatku na OPP czy rozliczenia ulg podatkowych. Wszystkie pola właściwe dla tych opcji należy wypełnić, inaczej e deklaracja nie zostanie przyjęta.

 

Druk gotowego formularza pit jest możliwy, ale nieobowiązkowy, ponieważ wiążąca jest deklaracja pit przez internet a nie jej papierowa wersja. Wydrukować natomiast warto poświadczenie odbioru, mówiące o tym, że fiskus otrzymał e edeklaracje, ponieważ jest to jedyny dokument stwierdzający fakt złożenia deklaracji w systemie elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Finansów, które jest bezpośrednim adresatem, e-deklaracji.