PITy 2017 program

epity1

E-deklaracje tak samo ważne jak PIT składany osobiście

 

Od niedawna mamy możliwość rozliczania się z urzędem skarbowym nie tylko w tradycyjny sposób, poprzez złożenie papierowego zeznania podatkowego, ale również w formie elektronicznej, bez konieczności wychodzenia z domu. Wielu podatników ma wątpliwości co do ważności deklaracji przesłanej do urzędu skarbowego drogą internetową. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ zgodnie z obowiązującymi zasadami PIT dostarczony do urzędu przez Internet jest tak samo ważny jak papierowy formularz złożony osobiście bądź przesłany pocztą. Dlatego nie musimy się obawiać, że nasze e-deklaracje 2017 zostaną uznane za nieważne. Elektroniczny formularz podatkowy możemy przesłać na platformę Ministerstwa Finansów przy pomocy programu PIT 2017. Program do rozliczania pitów 2017 nie tylko pozwoli nam na złożenie zeznania przez Internet, ale dzięki kreatorowi formularzy podatkowych znacznie ułatwi również sam proces wypełniania zeznania.

 

PIT składany przez Internet różni się nieco od tradycyjnej deklaracji podatkowej. Ponieważ ma on formę elektroniczną, nie ma na nim naszego podpisu. Podpis podatnika został zastąpiony przez dane identyfikacyjne oraz wysokość przychodu, jaka została wykazana przez składającego zeznanie w poprzednim roku podatkowym. Zgodność danych autoryzacyjnych jest równorzędna z własnoręcznym podpisem, dlatego tak ważne jest, abyśmy wypełnili je prawidłowo. Po wysłaniu e-deklaracji zostanie wygenerowany numer referencyjny, który jest niezbędny do pobrania tzw. Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), będącego dokumentem potwierdzającym terminowe złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji podatkowej. Ponieważ UPO jest jedynym dowodem na to, że podatnik dokonał rozliczenia, konieczne jest jego wydrukowanie i zachowanie, w razie gdyby wystąpiły jakiekolwiek wątpliwości.

 

Możliwość złożenia zeznania podatkowego bez wychodzenia z domu jest dużym udogodnieniem. Przesyłanie formularzy podatkowych przez Internet jest bezpieczne, dlatego nie należy obawiać się dokonywania rozliczenia z fiskusem tą drogą.