PITy 2017 program

epity1

Co jest potwierdzeniem poprawnego złożenia

e-deklaracji 2017?

 

E-deklaracje 2017 są narzędziem, które może być niezwykle pomocne dla każdego podatnika, któremu do tej pory wystawianie deklaracji podatkowych kojarzyło się przede wszystkim z koniecznością posiadania dużej ilości czasu oraz cierpliwości. Dzisiaj jednak nie trzeba martwić się już tym, że przez długie godziny będziemy wpisywać wartości do rubryk. E-deklaracje są w stanie wykonać za nas najbardziej problematyczną pracę, na przykład przy obliczaniu  stawek podatkowych czy innych wartości, które wymagają zdolności matematycznych. Warto zaznaczyć, że e-deklaracje są całkowicie bezpłatne, dlatego też nie trzeba martwić się tym, że będziemy pociągnięci do ponoszenia kosztów z tytułu pobrania aplikacji na nasz dysk, a następnie ciągłego użytkowania.

 

E-deklaracja będzie też bardzo ważna dla osób, które dbają o ekologię. Wystawianie swoich dokumentów za pośrednictwem sieci internetowej, a następnie ich wysyłanie bezpośrednio do urzędu skarbowego, pozwala na oszczędność papieru, ponieważ nie musimy sięgać po tradycyjne zeznania podatkowe. Wiele osób obawia się tego, że e-deklaracja podatkowa nie jest do końca takim samym dokumentem, w sensie prawnym, co papierowe wydruki. Nic bardziej mylnego: oba te dokumenty mają taką samą treść, taki sam stopień ważności i różnią się jedynie formą - w jednym przypadku jest to forma papierowa, a w drugim elektroniczna, która na stale zadomowiła się w naszym społeczeństwie.

 

PIT, forma

TRADYCYJNA, PAPIEROWA

E-DEKLARACJA

Cechy

Wymaga dużo czasu

Zabiera mało czasu

 

Wymaga cierpliwości

Wymaga umiejętności obsługi komputera

 

Wymaga zdolności matematycznych

Automatyczne obliczenia matematyczne

 

Wpisywanie ręcznie wartości do rubryk tabeli

Automatycznie oblicza stawki podatkowe

 

Bezpłatne pobranie, konieczność dojazdu do urzędu w celu odbioru wzoru kwestionariusza i ponownego dojazdu do urzędu – w celu złożenia wypełnionego druku

Bezpłatne pobieranie, używanie, przesyłanie

 

Druk

Oszczędność papieru

 

Konieczność stania w kolejkach w urzędzie

Bezpośrednie pobranie i wysłanie formularza do urzędu

 

Ta sama treść

Ta sama treść

 

Taki sam stopień ważności

Taki sam stopień ważności

 

Różna forma – papierowy wydruk

Forma - elektroniczna

 

Papierowe Potwierdzenie Odbioru

Elektroniczna forma Urzędowego Potwierdzenia Odbioru

 

Możliwość przekazania 1% podatku

Możliwość przekazania 1% podatku

 

Możliwość skorzystania z ulg

Możliwość skorzystania z ulg

 Tab. Porównanie formy tradycyjnej i elektronicznej formularza PIT

 

 

Procedura i tryb wystawiania elektronicznych dokumentów jest analogiczna, jak to ma miejsce w przypadku papierowych druków, z tą różnicą, że nie ma konieczności osobistego pojawiania się w urzędach skarbowych, co zazwyczaj skutkowało koniecznością odstania w sporych kolejkach. Najpierw musimy oczywiście wypełnić PIT prawidłowymi i rzetelnymi danymi. W przypadku e-deklarcji możemy to uczynić na komputerze, w zaciszu własnego domu, co jest znacznie bardziej przyjemne i przede wszystkim zajmuje mniej czasu, niż ręczne wypisywanie.

 

Bardzo istotnym elementem, który budzi sporo wątpliwości, jest fakt w jaki sposób jest potwierdzane złożenie elektronicznych deklaracji do wskazanego przez nas urzędu skarbowego. W tym celu generowany jest bardzo istotny dokument, nazywany UPO.  Skrót ten oznacza Urzędowe Potwierdzenie Odbioru będące naczelnym dokumentem poświadczającym wysłanie deklaracji. Po otrzymaniu takiego formularza możemy się już niczym nie martwić, ponieważ oznacza to, że nasz pit dotarł tam gdzie powinien. Musimy mieć na uwadze to, że wszelkiego rodzaju potwierdzenia, a także kopie pitów, które są wysyłane do urzędów skarbowym, jesteśmy zobowiązaniu przechowywać przez co najmniej 5 lat. W tym czasie urząd skarbowy ma pełne prawo do tego, aby mieć wgląd do tych dokumentów lub też ewentualnie przeprowadzić na ich podstawie kontrolę skarbową.

 

Jak wynika z powyższych informacji elektroniczne deklaracje, które są najlepszą alternatywą dla tradycyjnych pitów, posiadają takie same cechy oraz funkcje, jak ich papierowe odpowiedniki. Również w przypadku e-deklaracji mamy możliwość przekazania 1% podatku czy też dokonanie przysługujących nam ulg oraz odliczeń. Ogromnym ułatwieniem jest również to, że w systemie dostępne są szczegółowe instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą nas przez wszystkie etapy wysłania naszych zeznań podatkowych do  wskazanych urzędów skarbowych. E-deklaracje trafiają do fiskusa w czasie rzeczywistym, dlatego też możemy je wysyłać nawet ostatniego przysługującego nam dnia, choć oczywiście warto to uczynić wcześniej.