PITy 2017 program

epity1

E-deklaracje i wspólne rozliczenie małżonków

 

E-deklaracja roczna może być w określonych warunkach złożona łącznie z małżonkiem. Wspólne zeznanie polega na tym, że wypełnia się tylko jeden dokument PIT – na imię obojga małżonków i wykazuje w nim wszystkie ich przychody na takiej samej zasadzie, jak zwykły PIT roczny. Każdy z małżonków osobno korzysta również z ulg i odliczeń, ale podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków.

 

Opcja wspólnego rozliczenia jest również możliwa jeżeli składasz pity przez Internet, czyli tzw. e-deklaracje. To szybki sposób aby sprawnie i bezstresowo rozliczyć się z fiskusem.Jak mówią przepisy małżonkowie będą mogli wspólnie rozliczyć się przez Internet bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jednak uniknięcie tego procesu sprowadza na nich obowiązek spełnienia większej liczby formalności niż osoby składające zeznanie indywidualnie. Wygląda to tak, że jedno ze współmałżonków musi upoważnić drugie do złożenia zeznania w jego imieniu. Czyli np. żona będzie mogła ustanowić męża jako pełnomocnika do podpisywania deklaracji. Jednak, aby dopełnić formalności wcześniej będzie musiała przesłać, w formie papierowej, zawiadomienie do właściwego urzędu. W tym celu wypełnia się odpowiedni druk UPL-1. Od złożenia pełnomocnictwa nie pobiera się opłaty. Jeśli pełnomocnictwo jest bezterminowe, nie trzeba wysyłać go ponownie w kolejnych latach. Jego wzór został określony w projekcie jednego z rozporządzeń do ordynacji podatkowej. Formularz na ustanowienie pełnomocnictwa można też przesłać do urzędu pocztą. . Pełnomocnictwo takie należy złożyć minimum jeden dzień przed wysłaniem zeznania w wersji elektronicznej. Pamiętać należy, że w przypadku przesyłania pełnomocnictwa pocztą o terminie jego złożenia decyduje data wpływu do urzędu. W przypadku gdy podatnik w momencie wysyłania dokumentu elektronicznego posiada ważne pełnomocnictwo UPL-1 nie ma potrzeby składania go ponownie do urzędu. Jeśli małżonkowie zmienią zdanie lub się rozstaną pełnomocnictwo można odwołać w każdej chwili na druku OPL-1.W obu formularzach ULP-1 i OPL-1 trzeba wypełnić następujące pola: miejsce składania zawiadomienia, dane podatnika oraz dane samego pełnomocnika.

 

W sytuacji kiedy podatnik po wypełnieniu i wysłaniu deklaracji przez Internet odkryje błąd w rozliczeniu, korektę będzie musiał złożyć drogą tradycyjną, czyli na druku papierowym. Istnieje możliwość przesłania jej przez Internet, ale wtedy niezbędny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny. Inaczej korekta nie zostanie przyjęta. Jednak możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu pita przez e-deklaracje jest minimalna, ponieważ program wypełniający nasz PIT sam pilnuje np. limitów ulg czy odliczeń, a także prawidłowości działań matematycznych. Nawet jeśli program wykryje błędy, poinformuje nas o tym i trzeba je będzie poprawić. Kiedy wszystko zostanie poprawnie wypełnione pozostaje tylko wysłać swoje zeznanie za pomocą przycisku „Wyślij”. Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które każdy użytkownik systemu otrzyma po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza zeznania.

 

Składając w ostatniej chwili e-deklaracje, UPO może nie przyjść na czas. Jeśli więc zabierzemy się za rozliczenie 30 kwietnia, to oczekiwanie na UPO może się przedłużyć do następnego dnia i wtedy system uzna, że nasze zeznanie nie zostało złożone w terminie. Warto więc podejść do tematu poważnie i wystarczająco wcześnie, żebyśmy nie byli zaskoczeni, co ważniejsze żebyśmy przez własną opieszałość nie pokomplikowali sobie tematu składania zeznań.