PITy 2017 program

epity1

Czy elektroniczny podpis jest niezbędny w e-deklaracji?

 

Możliwość złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej, istnieje w Polsce już od kilku lat. Ta forma rozliczenia się z urzędem skarbowym, zaczęła stawać się coraz bardziej popularna szczególnie od czasu, gdyż zniesiono konieczność posiadania podpisu elektronicznego. Wcześniej e-deklaracje, były dostępne jedynie dla osób, które taki podpis posiadały. Zadaniem elektronicznego podpisu, było zastąpienie podpisu ręcznego, którego złożenie w przypadku elektronicznego formularza podatkowego, nie było możliwe. W związku z koniecznością uzyskania podpisu elektronicznego i całą procedurą związaną z jego otrzymaniem, wiele osób rezygnowało z rozliczenie przez Internet, gdyż e-deklaracje były bardziej czasochłonne niż rozliczenie w formie papierowej. Na szczęście zdecydowano się na uproszczenie procedury składania elektronicznych zeznań podatkowych i wyeliminowanie konieczności składania na nich podpisu elektronicznego. Dlatego w tym roku, tak samo jak w roku poprzednim możemy złożyć swoje rozliczenie podatkowe przez Internet 2017.

 

Składanie deklaracji rocznej drogą internetową jest w pełni bezpieczne. Nasze dane przesyłane są przy pomocy specjalnie szyfrowanych kanałów. Podpis elektroniczny został zastąpiony przez dane identyfikacyjne oraz konieczność wykazania wysokości dochodu za rok poprzedni. Zgodność:

  • imienia i nazwiska,

  • daty urodzenia,

  • Numeru Identyfikacji Podatkowej,

  • numeru PESEL,

  • kwoty przychodu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy zeznanie,

jest obecnie równorzędna z podpisem elektronicznym. Dlatego tak ważne jest poprawne podanie wszystkich tych danych. Zanim prześlemy nasze zeznanie do systemu stworzonego na potrzeby rozliczeń podatkowych przez Ministerstwo Finansów, powinniśmy sprawdzić, czy czegoś nie pominęliśmy lub nie zrobiliśmy jakiegoś błędu. Niestety, jeżeli nie wiemy jaki był nasz przychód w roku poprzednim, nie będziemy mogli złożyć zeznania podatkowego przez Internet.