PITy 2017 program

epity1

E-deklaracje można wysyłać do ostatniego dnia kwietnia

 

Od kilku lat mamy możliwość złożenia deklaracji podatkowej nie tylko w formie papierowej, ale również jako e-deklaracje. Na rozliczenie podatkowe przez Internet decyduje się coraz liczniejsza grupa podatników. E-dekaracje cieszą się coraz większą popularnością, gdyż pozwalają na rozliczenie się z urzędem skarbowym bez konieczności wychodzenia z domu. Aby złożyć e-deklaracje nie jest już niezbędne posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co również znacząco wpłynęło na wzrost popularności tej formy rozliczenia. E-deklaracje 2017 należy przesłać do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem platformy stworzonej przez Ministerstw Finansów do końca kwietnia 2017, termin ten dotyczy formularzy:

  • PIT-36 – składanego przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,

  • PIT-36L – składanego przez osoby, których dochody opodatkowane są w formie podatku liniowego,

  • PIT-37 – składanego przez osoby, których dochody wynikają z podejmowania pracy,

  • PIT-38 – składanego przez podatników, którzy w danym roku, osiągnęli tzw. dochody kapitałowe,

  • PIT-39 – składanego przez podatników, którzy w danym roku podatkowym, osiągnęli dochody ze zbycia nieruchomości i/lub praw majątkowych.

Wyjątek od tego terminu stanowią zeznania roczne składane na formularzach:

  • PIT-28 – opodatkowanie dochodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego,

  • PIT-16A – opodatkowanie dochodów w formie karty podatkowej,

  • PIT-19A – składany przez osoby duchowne.

Wymienione powyżej formularze podatnicy mają obowiązek złożyć do końca stycznia 2017 roku, niezależnie, czy mają one formę papierową, czy e-deklaracji.

 

Wypełnienie e-deklaracji oraz przesłanie jej przez Internet nie jest specjalnie skomplikowane. Bardzo istotne jest, aby prawidłowo podać dane, które zastępują wykorzystywany dawniej podpis elektroniczny. To przy pomocy tych danych ma miejsce identyfikacja podatnika. Do danych autoryzacyjnych należą: imię i nazwisko podatnika, data urodzenia, numer PESEL, a także kwota przychodu, która została przez podatnika wykazana w poprzednim zeznaniu podatkowym. Bardzo ważne jest, aby kwota przychodu była identyczna, jak kwota z poprzedniej deklaracji – należy zastosować takie samo zaokrąglenie, w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli poprawnie rozliczyć się z urzędem.

 

Jeżeli chcemy mieć pewność, że wszystkie obliczenia w naszej e-deklaracji zostały wykonane prawidłowo, warto do jej wypełnienia wykorzystać program do wypełniania pitów. Aplikacja tego typu wykona za nas większość niezbędnych obliczeń, dzięki czemu, będziemy mieć pewność, że nie popełniliśmy błędów obliczeniowych, które mogłyby spowodować konieczność złożenia korekty zeznania. Zaletą programu jest niewątpliwie, to że sprawdza on również, czy wszystkie obligatoryjne pola w formularzu, zostały wypełnione. W razie wątpliwości podczas wypełniania formularza, zawsze będziemy mogli skorzystać ze wskazówek, które zostały umieszczone przez autorów programu, przy poszczególnych polach. Wypełnianie e-deklaracji przy pomocy programu jest na pewno prostsze niż wypełnianie jej samodzielnie.

 

Częstym pytaniem pojawiającym się w przypadku e-deklaracji jest pytanie o bezpieczeństwo tego sposobu rozliczania. Jak powszechnie wiadomo, e-deklaracje są dostarczane do urzędów skarbowych w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów dołożyło wszelkich starań, aby system, wykorzystywany do rozliczania się przez Internet był w pełni bezpieczny. Wszystkie informacje wysyłane przy jego pomocy są specjalnie szyfrowane, dlatego nie należy obawiać się, że dostaną się one w niepowołane ręce.

 

Podsumowując: najważniejszymi kwestiami, o jakich powinniśmy pamiętać podczas wypełniania e-deklaracji, jest dokładność obliczeń, prawidłowość danych autoryzacyjnych oraz oczywiście terminowe przesłanie zeznania. Jeżeli spełnimy wszystkie te warunki, na pewno nasze rozliczenie z urzędem skarbowym przebiegnie szybko i bezproblemowo.