PITy 2016 program

epity1

E-deklaracje 2016, wyślij pity2016 przez Internet

 

Jeżeli chcemy oszczędzić czas i nerwy przy składaniu rozliczenia PIT, warto rozważyć wypełnienie PITu 2016 przez Internet. W związku z wycofaniem, w większości przypadków, konieczności posiadania podpisu elektronicznego, PITy przez Internet stały się zdecydowanie bardziej dostępne. Rozliczenie podatkowe 2016 przez Internet można wykonać tylko i wyłącznie przy pomocy stworzonego przez Ministerstwo Finansów systemu e-deklaracje. Tylko ten system daje podatnikom możliwość wysłania deklaracji podatkowej drogą elektroniczną bez konieczności składania jej w urzędzie skarbowym osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwość składania zeznań podatkowych przy pomocy Internetu stanowi ogromne ułatwienie nie tylko dla samych podatników, ale także dla urzędów skarbowych, gdyż dzięki temu proces rozliczania się z uzyskanych przychodów bądź dochodów przebiega w sposób znacznie bardziej zautomatyzowany. System e-deklaracje został stworzony w taki sposób aby wszystkie przesyłane przy jego pomocy dane były w pełni bezpieczne. Kanały przesyłu danych są specjalnie szyfrowane dlatego też podatnicy nie muszą się martwić, że osoba niepożądana uzyska dostęp do informacji na ich temat. Jako potwierdzenie przekazania rozliczenia przez podatnika urzędowi skarbowemu, a tym samym jako dowód złożenia deklaracji w takim a nie innym terminie system generuje tak zwane upo e-deklaracje, UPO to skrót od Urzędowego Poświadczenia Odbioru, poświadczenie to należy koniecznie wydrukować i zachować, bo jest to jedyny dokument jaki potwierdza fakt terminowego rozliczenia z urzędem skarbowym.

 

Składanie PITu 2016 przez Internet nie jest skomplikowane. Twórcy systemu skonstruowali go w taki sposób, aby także podatnicy, których umiejętności obsługi komputera nie są zaawansowane, byli w stanie z niego skorzystać. Pierwszym krokiem jaki powinniśmy wykonać jeżeli chcemy złożyć internetową e-deklaracje jest sprawdzenie, czy na swoim komputerze posiadamy program Adobe Reader, najlepiej w najnowszej wersji. Ponadto musimy posiadać także dostęp do Internetu. Następnie musimy zdecydować jaki sposób wypełniania rozliczenia podatkowego bardziej nam odpowiada:

  • pobranie ze strony systemu e-deklaracje właściwego aktywnego formularza podatkowego w formacie pdf, który wypełnieniu przekazuje się do systemu w celu weryfikacji zawartych w nim danych,,

  • pobranie ze strony systemu e-deklaracje aplikacji „e-Deklaracje Desktop”, która od początku do końca przeprowadzi nas przez proces wypełniania.

Jeżeli nasza znajomość obsługi komputera nie jest zbyt duża lub gdy rozliczenie podatkowe 2016 przez Internet będziemy składać po raz pierwszy, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie pobranie aplikacji desktopowej. Została ona stworzona w taki sposób aby podatnicy obsługiwali ją intuicyjnie. Podczas wypełniania pitów przez Internet będą wyświetlać się wskazówki, które pozwolą nam lepiej zrozumieć jakie dane i w którą rubrykę powinniśmy wpisać. Wiele pól wypełnianych jest przez aplikację automatycznie. Dużym atutem jest także to, że aplikacja zapamiętuje wprowadzane dane, dlatego nie ma ryzyka, że zostaną one utracone i będziemy musieli wpisywać je ponownie.

 

Gdy nasza deklaracja będzie w całości wypełniona, powinniśmy jeszcze raz sprawdzić poprawność zamieszczonych w niej danych autoryzujących, które zastępują kwalifikowany podpis elektroniczny. Jeżeli są one poprawne możemy e-deklaracje wysłać do systemu. Jeżeli system po weryfikacji zawartych w niej danych nie wykryje żadnych błędów bądź niezgodności będziemy mogli wydrukować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (upo e-deklaracje).

 

Jak widać rozliczenie podatkowe 2016 przez Internet wcale nie jest skomplikowane i na pewno warto z niego skorzystać.