PITy 2016 program

epity1

E-deklaracje 2016. Wspólne rozliczenie małżonków przy pomocy edeklaracji.

 

Edeklaracje umożliwiają małżonkom złożenie wspólnego rozliczenia podatkowego. Edeklaracje są bardzo bezpiecznym narzędziem, po które każdego roku sięga coraz więcej osób. Aby poprawnie wysłać e deklaracje pit wystarczy wypełnić adekwatny do osiąganych przychodów elektroniczny druk. Wszystkie formularze edeklaracji zostały zamieszczone na rządowej stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Rozliczenie podatku 2016 dzięki nowoczesnemu systemowi jest dziś o wiele łatwiejsze. Pozwala oszczędzić czas oraz uniknąć błędów. Urzędowe Poświadczenie Odbioru daje małżonkom najwyższą gwarancję bezpiecznego przesyłu pit 2016 przez internet.

 

Aby wspólne rozliczenie małżonków zostało przyjęte przez administrację skarbową muszą oni spełnić kilka wymogów formalnych. Oprócz ustawowych warunków, które uprawniają do wspólnego rozliczenia małżonkowie są zobowiązani przed wysłaniem edeklaracji do złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym odpowiedniego upoważnienia. Dzięki niemu jeden z małżonków otrzyma prawo podejmowania działań w wspólnym imieniu, np. przy podpisaniu lub wysłaniu e deklaracje pit. Pełnomocnictwo należy wypełnić odręcznie na papierowym formularzu UPL-1. Wzór pełnomocnictwa został przedstawiony w ministerialnym rozporządzeniu do ordynacji podatkowej. Jego złożenie jest w pełni bezpłatne, a Urząd Skarbowy nie może żądać od podatnika uiszczenia jakiejkolwiek opłaty. Nie trzeba osobiście udawać się do Urzędu, ponieważ pełnomocnictwo można wysłać za pośrednictwem poczty. Należy to jednak uczynić najpóźniej jeden dzień przed wypełnieniem i złożeniem internetowej edeklaracji. Rzeczą niezwykle ważną w przypadku dostarczenia pełnomocnictwa drogą pocztową jest termin jego doręczenia, liczony od dnia, w którym formularz dotrze do właściwego Urzędu, a nie od daty umieszczonej na stemplu pocztowym. Należy zwrócić uwagę na okres ważności pełnomocnictwa, jeżeli jest ono bezterminowe, wówczas małżonkowie nie mają obowiązku ponownego przesyłania dokumentu w latach następnych. Decyzja o przekazaniu pełnomocnictwa nie musi być ostateczna. Małżonkowie mają prawo do rezygnacji z powziętych kroków, np. w sytuacji rozwodu. Aby odwołać pełnomocnictwo należy wypełnić, a następnie złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz OPL-1. Na obydwu drukach, tj. UPL-1 i OPL-1 trzeba podać miejsce, w którym złożone zostanie zawiadomienie, dane podatnika oraz dane pełnomocnika.

 

Jeżeli małżonkowie odkryją w wysłanej edeklaracji błąd będą mieli możliwość złożenia korekty podatkowej. Droga ta może przybierać dwojaką postać. Można dokonać korekty na papierowym, klasycznym druku lub można poprawić zeznania poprzez internet. W tej sytuacji wymagane będzie od małżonków posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Używanie programu do rozliczania pitów minimalizuje ryzyko popełnienia przez podatnika błędu. Aplikacja pilnuje limitów przysługujących ulg, wykrywa i poprawia uchybienia matematyczne. Internetowe rozliczenie dzięki Urzędowemu Poświadczeniu Odbioru (UPO) jest zupełnie bezpieczne.

 

Prognozy Ministerstwa Finansów zakładają zwiększenie liczby małżeńskich rozliczeń. W ubiegłym roku skorzystało z tej możliwości ponad 35 tysięcy małżeństw. Zdecydowana większość dokonała rozliczeń na formularzach PIT-37 (28 tysięcy), nieco mniej na drukach PIT-36 (7,5 tysiąca). Pamiętajmy, iż małżonkowie, którzy w poprzednim roku złożyli pełnomocnictwo UPL-1, mogą bez dodatkowych działań dokonać elektronicznego rozliczenia podatkowego. Raz złożone upoważnienie ma moc wiążącą także w kolejnych latach.

 

Ułatwienia wspólnego rozliczenia dotkną w tym roku również osoby samotnie wychowujące dzieci. Składając wspólną deklaracje nie będą one zobowiązane do przesyłania administracji skarbowej dodatkowych dokumentów.

W 2016 roku polscy podatnicy będą mogli złożyć e deklaracje pit aż na dziewięciu różnych formularzach: PIT-16, PIT-16a, PIT-19a, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Małżonkowie złożą swoje zeznania przy użyciu druków PIT-36 lub PIT-37.