PITy 2017 program

epity1

E-deklaracje ratunkiem dla osób niepełnosprawnych chcących samodzielnie wypełnić PIT

 

Program PITy 2017 wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Podatnicy, którzy z różnych powodów nie mogą udać się do urzędu celem złożenia rocznej deklaracji skarbowej, mogą skorzystać z internetowej aplikacji wyposażonej w moduł generujący e-deklaracje. Elektroniczne pity 2017 można wypełnić w domu. Wystarczy z niniejszej strony pobrać w pełni bezpłatny program umożliwiający internetowe e-rozliczenia. Jego obsługa nie powinna przysporzyć kłopotów nawet początkującym użytkownikom. Aplikacja posiada przejrzysty układ. Wyposażona jest również w rozbudowany ‘Poradnik’, dzięki któremu rozliczenie podatku za 2017 przez internet przebiegnie szybko i sprawnie. E-deklaracje wysyłane są organom administracji skarbowej w pełni bezpiecznie, stanowiąc interaktywny odpowiedni papierowego formularza podatkowego. Corocznie wzrasta liczba użytkowników tej formy rozliczeń. Program PITy 2017 daje osobom niepełnosprawnym możliwość samodzielnego wypełnienia druków rozliczeniowych oraz przesłania ich do urzędu za pośrednictwem sieci Internet.

 

Wypełnione przez osobę niepełnosprawną zeznanie zostanie zapisane w formie elektronicznej i przesłane do systemu Ministerstwa Finansów. Tam zostanie poddane gruntownej analizie. Deklaracji zostanie nadany unikalny numer referencyjny będący kodem identyfikacyjnym.

 

Jeżeli niepełnosprawny zaakceptuje elektroniczne zeznanie, wówczas zostanie ono przekazane organom wskazanego w deklaracji urzędu skarbowego. Efektem tego działania jest otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru w skrócie nazywanego UPO. Potwierdzenie zawiera numer referencyjny przesłanej edeklaracji. Proces generowania UPO może trwać maksymalnie 24 godziny. Zwykle ta czynność trwa jednak kilka lub kilkanaście minut. Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest jedynym dokumentem prawomocnie potwierdzającym złożenie przez osobę niepełnosprawną rocznego zeznania PIT.

 

Jeżeli po wysłaniu edeklaracji zamiast Urzędowego Poświadczenia Odbioru na monitorze komputera pojawi się komunikat akcentujący błędy, oznaczać to będzie, iż deklaracja nie została zaakceptowana przez system i nie zostanie przekazana organom administracji skarbowej. Wszelkie nieprawidłowości należy wówczas usunąć. Podatnik dokonujący rozliczenia powinien usunąć edeklarację zawierającą błędy i przy pomocy nowego e-formularza wprowadzić poprawne dane. Jeżeli tym razem elektroniczny druk zostanie zaakceptowany przez system, wówczas należy zaczekać na potwierdzenie UPO. Jest to informacja dla podatnika, iż jego zeznanie bezpiecznie dotarło do urzędu skarbowego.

 

Program PITy 2017 wyposażony jest w wiele funkcji, które pomogą osobie niepełnosprawnej pomyślnie wypełnić oraz bezpiecznie wysłać roczne zeznanie podatkowe. Używając przycisku ‘Nowy’ podatnik może utworzyć własną edeklarację. Wsparciem okaże się innowacyjny kreator, który zada podatnikowi kilka niezbędnych pytań. Na podstawie udzielonych odpowiedzi zostanie przygotowane odpowiednie dla danego profilu zestawienie. Program daje również możliwość otwierania uprzednio zapisanych danych. W tej sytuacji spośród guzików menu należy wybrać zakładkę ‘Otwórz’. Aplikacja daje możliwość sprawnego poruszania się pomiędzy poszczególnymi deklaracjami.

 

E-deklaracje wyposażone są w inteligentną korektę danych. Po umieszczeniu w rubryce informacji, ta stosownie zmienia swój kolor – na zielony (jeżeli dane są prawidłowe), bądź na czerwony (jeżeli pole zawiera błędy). Niektóre rubryki są automatycznie na podstawie wartości wprowadzonych w innej części zeznania. Część informacji przenoszona jest także pomiędzy różnymi deklaracjami. Funkcja ta zapobiega żmudnemu przepisywaniu danych.

 

Podatnicy osiągający dochody ze źródeł zagranicznych mogą skorzystać z zakładki ‘Kursy walut’. Moduł ten pozwala skutecznie przeliczyć wartość osiągniętych przychodów na polskie złotówki. Umieszczony wewnątrz kalendarz umożliwia precyzyjny wybór dnia, z którego pochodzić będzie kurs niezbędny w dokonaniu prawidłowego przewalutowania.

 

Dzięki programowi PITy 2017 podatnicy mogą za pośrednictwem swych komputerów wysyłać interaktywne e-deklaracje bezpośrednio do systemu administracji skarbowej. Elektroniczne zeznania są szczególnie pomocne ludziom niepełnosprawnym, którzy chcieliby samodzielnie złożyć własne zeznanie PIT.