PITy 2017 program

epity1

E-deklaracje i błąd w Picie,

czy korektę można wysłać przez Internet

 

Nowatorskie rozwiązanie korygowania rozliczeń skarbowych drogą elektroniczną zostało wprowadzone w 2010 roku. Polscy podatnicy mogą skorzystać ze wspomnianego novum również w bieżącym roku podatkowym.

 

Najlepszym sposobem poprawienia uchybień w zeznaniu skarbowym jest program PITy 2017. Aplikacja ta wyposażona jest w moduł, dzięki któremu podatnicy mogą przesyłać elektroniczne e-deklaracje. Interaktywne rozliczenia cieszą się wśród Polaków rosnącą popularnością. E-deklaracje stanowią internetowy odpowiednik klasycznych, papierowych formularzy skarbowych. Administracja skarbowa nie tylko w pełni respektuje pity przez internet, ale również zachęca do częstszego korzystania z tej formy rocznych rozliczeń. Program PITy 2017 przesyłający e-deklaracje oraz korekty elektronicznych zeznań można pobrać z niniejszej strony. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich. Program daje najwyższej jakości gwarancję bezpiecznego i prawidłowego dostarczenia rocznego zeznania PIT organom administracji skarbowej. E-pity to doskonałe narzędzie, dzięki któremu podatnik może dokonać szybkiej i skutecznej korekty w złożonym już rozliczeniu.

 

Podczas rozliczeń elektronicznych obowiązują podobne zasady jak przy składaniu klasycznych formularzy rozliczeniowych. Jeżeli podatnik złoży we właściwym urzędzie skarbowym swoje roczne zeznania PIT, a następnie spostrzeże, iż w jego obrębie znajduje się błąd, to nieuprawnionym będzie dostarczenie administracji skarbowej kolejnego zeznania z wyeliminowanymi uchybieniami. Aby poprawić błąd podatnik powinien we właściwej rubryce druku skarbowego wyrazić chęć złożenia korekty do swojego zeznania. W polu oznaczonym numerem 10 wystarczy umieścić znak ‘X’. Identyczna zasada obowiązuje w przypadku zeznań elektronicznych. Podatnik może zaledwie raz przesłać formularz rocznego zeznania podatkowego. Jeżeli będzie chciał to uczynić ponownie, wówczas system skarbowy wygeneruje stosowną informację, z której wprost będzie wynikać, iż podatnik nie ma prawa do przesyłania kolejnych rozliczeń. W tej sytuacji należy złożyć korektę zeznania podatkowego. Można to zrobić bezpośrednio w urzędzie, za pośrednictwem poczty lub przez Internet.

 

Wymogiem koniecznym w procesie składania elektronicznej korekty jest zaznaczenie w e-formularzu pola odnoszącego się do korekty oraz uzasadnienie konieczności jej złożenia. Bez dopełnienia tych wymogów formalnych podatnicy nie będą mogli prawidłowo przesłać korekty rocznego rozliczenia podatkowego.

 

Możliwość złożenia interaktywnej korekty przysługuje także osobom, które rozliczały się z urzędem skarbowym na tradycyjnych, papierowych drukach. Skorygowaniu podlegają również zeznania złożone w poprzednich latach – z zachowaniem pięcioletniego terminu przedawnienia.

 

Jeżeli popełniony błąd wywołuje konieczność dopłaty podatku, wówczas złożenie korekty będzie niewystarczające. Podatnik jest bowiem zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w płatności podatku. Osoba, która poprawnie złoży korektę oraz uzasadni jej przyczynę oraz w całości zapłaci zaległy podatek, wówczas w ciągu siedmiu dni od złożenia korekty może skorzystać z ulgowych odsetek za zwłokę. Możliwa jest również korekta zeznania, w którym podatnik zapomniał przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Uzupełnienie braku jest w tej sytuacji możliwe przez 30 kolejnych dni od ostatecznego terminu składania rocznych deklaracji PIT. Termin ten zwykle przypada w ostatnim dniu kwietnia.

 

Źródła powstania błędów mogą być wielorakie. W niektórych sytuacjach złożenie korekty może okazać się rozwiązaniem korzystnym dla podatnika. Osoba dokonująca rozliczenia mogła na przykład zapomnieć skorzystać z przysługującej jej ulgi lub zgubić fakturę dokumentującą wydatki. Uzupełniając braki można odzyskać część nadpłaconego w przeszłości podatku.

 

Należy pamiętać, iż rozliczenie nie zawierające podpisu nie jest zeznaniem skarbowym, dlatego nie można dokonać jego korekty. Taka deklaracja nie wywołuje bowiem skutków prawnych. Skorygować nie można także zeznania pozbawionego danych personalnych podatnika.